Antykonformistyczny serwis

Temat: Obwodnica
TEMAT DNIA LUBLIN 26.07.2007 Wyrok na obwodnicę „KONOPNICKI WĘZEŁ” BLOKUJE LUBLIN I BUDOWĘ DROGi NUMER 19 http://www.kurierlubelski.pl/mediashare/w0/0oz27ehfqoqe1r2krjpz8uc9qvcyps-org.jpg Dzisiaj może zakończyć się trwający od kilkunastu lat spór o przebieg obwodnicy Lublina przez teren gminy Konopnica. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zajmie się skargą mieszkańców, którzy nie godzą się na powstanie trasy w tzw. wariancie drogowców, czyli pod linią wysokiego napięcia. Ewentualna przegrana mieszkańców zakończy sprawę. Od wyroku NSA nie ma już odwołania. Eskalacja konfliktu wokół „konopnickiej” części obwodnicy nastąpiła w 2005 r. Ówczesny wojewoda Andrzej Kurowski wydał wtedy decyzję...
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=203Temat: Salwa z kapiszonów, czyli echa Policyjnych sukcesów
...wymienionych wyżej cech użytkowych w wyniku np. rozwiercenia komór nabojowych, pozbawienia drożności lufy, unicestwienia układu miotającego nie stanowią broni palnej w rozumieniu art. 7 ustawy o broni palnej i amunicji, a są tylko przedmiotami o wyglądzie broni palnej. Słuszność tezy, że broń palna pozbawiona cech użytkowych nie stanowi broni palnej potwierdza także orzecznictwo. Dla przykładu w orzeczeniu z dnia 6 sierpnia 1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 3 Decyzja Komendanta Głównego Policji, znak R – IV/IIb-198/16/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. 4 Decyzji Komendanta Głównego Policji, znak E-IV/IIb-10462/10060/01/HK z dnia 19 listopada 2001 r. podkreślił, że "(...) dopóki broń posiada szkielet, lufę, zamek i komorę nabojową - jest bronią i chcąc ją posiadać należy uzyskać stosowne pozwolenie. Natomiast jeżeli broń faktycznie...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=54167


Temat: Zrob to sam - kbk AKMS
Znalazłem ciekawy tekst: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że "(...) dopóki broń posiada szkielet, lufę, zamek i komorę nabojową - jest bronią i chcąc ją posiadać należy uzyskać stosowne pozwolenie. Natomiast jeżeli broń faktycznie będzie pozbawiona jednej z wymienionych części, utraci cechy broni i wówczas na posiadanie takiego przedmiotu nie jest wymagane zezwolenie" źródło:...
Źródło: strzelecka.net/viewtopic.php?t=354


Temat: [Rybnik] Plany, inwestycje, etc...
Miasto wygrało bitwę o 6 milionów złotych 07.08.2009 Elektrownia Rybnik musi zapłacić miastu około 6 milionów złotych. To zaległy podatek za rybnickie morze. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok kończący czteroletni spór. Wyrokiem jest zaskoczone kierownictwo elektrowni, jednego z największych zakładów pracy w regionie. - Sytuacja jest nienormalna. Muszę teraz zasięgnąć porady prawnika, który powie nam, w jaki sposób możemy jeszcze walczyć z tą "pomrocznością jasną" - komentuje Jerzy Chachuła, prezes elektrowni. O co chodzi w sporze? Urzędnicy,...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=211


Temat: Czuma ministrem sprawiedliwości
Rzucili kość w krzaki i sfora węszy i grzebie.....w międzyczasie złodzieje wywożą kapustę z pola. . W grudniu 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję w sprawie majątku Sławutówko na Pomorzu, należącym do Urlicha von Krockowa, potomka pruskich junkrów. W ocenie ekspertów, ten precedensowy wyrok NSA otwiera drogę do żądań zwrotu majątku Niemcom, którzy utracili polskie obywatelstwo po II wojnie światowej. Sprawa trafiła przed NSA wskutek żądania zwrotu majątku przez Agencję Nieruchomości Rolnych z powodu...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=10876


Temat: Bilet droższy u kierowcy. Legalny czy nie?
...gr. I właśnie tym punktem zajęli się urzędnicy wojewody. - Uważamy, że wprowadzenie takiego zapisu nie ma poparcia w przepisach. Nie można różnicować ceny biletu w zależności od miejsca, gdzie się go kupuje. Zarówno bilet kupiony w kiosku, jak i u kierowcy to opłata za taką samą usługę, czyli przewóz środkiem transportu - przedstawia Widomski stanowisko Urzędu Wojewódzkiego. Urzędnicy zasięgnęli przy tym opinii z innych miast. W 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że dopłaty do biletów u kierowcy są niezgodne z prawem. Dwa lata później w Gorzowie Wielkopolskim Wojewódzki Sąd Administracyjny powtórzył ten wyrok. Stanowisko wojewody nie oznacza jednak blokady wszystkich podwyżek, a jedynie tych, które mówiły o zakupie biletu w pojeździe. - Uchwała podjęta przez radnych jest ważna poza tym jednym punktem - usłyszeliśmy w Wydziale Nadzoru i...
Źródło: ltek.cba.pl/viewtopic.php?t=1916


Temat: Kary nakładane przez Inspekcje Ruchu drogowego nielegalnie
...2005 r. Uzasadnione jest więc twierdzenie, że przed tym dniem inspektorzy nie mieli podstaw prawnych do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów wspólnotowych, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 dotyczącego czasu pracy kierowców oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 regulującego zagadnienia wykresówek i tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Stanowisko to zostało ostatnio potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Należy podkreślić, że nielegalne kary dotyczą wyłącznie kar pieniężnych nakładanych na przewoźników korzystających z usług kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzących pojazd tylko w kraju. Warto również zwrócić uwagę, że jeżeli decyzja o nałożeniu kary została wydana na podstawie...
Źródło: truck-world.pl/truck/viewtopic.php?t=2000


Temat: Decyzja w sprawie "anglików"
...NSA oddalił skargę kasacyjną w tej sprawie, pozostawiając w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach odmawiający rejestracji takiego auta. W Polsce nie ma definitywnego i jednoznacznego zakazu rejestracji pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie i wyprodukowanego z myślą o ruchu lewostronnym, ale w każdym indywidualnym przypadku minister właściwy do spraw transportu powinien udzielić zgody - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia NSA Anna Lech powiedziała, iż minister może w indywidualnych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinien odpowiadać pojazd. W przypadku, którego dotyczy sprawa minister infrastruktury nie wyraził takiej zgody. "Pojazd ma być, w myśl przepisów, tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie zagrażało bezpieczeństwu...
Źródło: dct.com.pl/forum/viewtopic.php?t=462


Temat: fachowcy-węszyciele
Kraj Znany działacz opozycyjny wygrał z IPN PAP, jkl / 2005-01-14 02:38:00 "Dziennik Łódzki": Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wczoraj skargę kasacyjną Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie mecenasa Karola Głogowskiego, znanego łódzkiego działacza opozycyjnego. Oznacza to, że Głogowskiemu należy się status pokrzywdzonego i ma prawo dostępu do materiałów, jakie zbierały na niego specsłużby PRL. Wcześniej IPN odmawiał mu takiego prawa, co stawiało go w dwuznacznej sytuacji. Od decyzji NSA nie...
Źródło: mp.nethit.pl/viewtopic.php?t=1981


Temat: [Infrastruktura] Autostrada A1
...przy drzwiach stanęli i każdego z gości wypytywali o nazwisko. - Nie ukrywam, że wokół tego odcinka narosło wiele kontrowersji, ale nie możemy pozwolić, by budowa stanęła w miejscu - zaznaczył już na początku wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Po chwili umowa inwestora z wykonawcą była już podpisana. Krzysztof Raj, dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA zapewnił, że drogowcy działają zgodnie z prawem. Przekonywał, że choć Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wskazanie lokalizacyjne dotyczące 4 km A1, to w żaden sposób nie wstrzymuje to budowy A1. Zdaniem Raja, wciąż ważna decyzja lokalizacyjna wojewody śląskiego z 2005 roku (sąd jej nie zakwestionował - przyp. red.) oraz pozwolenie na budowę. Wojewoda podpisał je pięć dni temu i nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. - Sprawa przebiegu autostrady jest dla nas przesądzona -...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=157


Temat: HMM JAKAS PORADA MOZE??
..., jeśli bron kupujemy już deko, to wszystko gra, bo już w samej ustawie widzimy, ze taką broń możemy legalnie zakupić bez pozwolenia i mamy 5 dni na podjęcie procedur rejestracyjnych. Ciągle pozostaje kwestia broni z „bazaru” która jest w Polsce najatrakcyjniejsza. A co do broni: W okresie od kwietnia do 02.05.2003r. w miejscowościach W., Sz., oraz B. posiadali bez wymaganego prawem zezwolenia broń palną pozbawiona cech użytkowych. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że dopóki broń posiada szkielet, lufę, zamek i komorę nabojową - jest bronią i chcąc ją posiadać należy uzyskać stosowne pozwolenie. Natomiast jeżeli broń faktycznie będzie pozbawiona jednej z wymienionych części, utraci cechy broni i wówczas na posiadanie takiego przedmiotu nie jest wymagane zezwolenie. A po wejściu nowej ustawy o broni i amunicji, posiadacze takiej broni...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=10817


Temat: Rejestracja angielskich aut
"> Do środy, 27 stycznia, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie dopuszczalności rejestracji w naszym kraju samochodu z kierownicą po prawej stronie, wyprodukowanego z myślą o ruchu lewostronnym. myślicie że umożliwienie rejestracji tych wozów to dobry pomysł?
Źródło: pogadajmy.net.pl/viewtopic.php?t=467


Temat: Nieruchomości
...Kraków: NSA za bonifikatą 26,1 tys. – tyle lokali na 31 grudnia ubiegłego roku podlegało Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie. Dziś o wykup stara się 2,95 tys. najemców. Od 1990 roku gmina sprzedała 26,039 tys. lokali. Przy sprzedaży czynszówek w Krakowie ustalono bonifikatę w wysokości 90 proc. Wojewódzki Sąd Administracyjny w lutym tego roku podważył jednak wysokość ustalonych przez miasto bonifikat. 21 września Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Krakowa wyrażone w skardze kasacyjnej, uchylając wyrok WSA. – Wydział Skarbu Miasta prowadzi dziś sześć spraw dotyczących zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty na rzecz gminy. Postępowania te nie zostały jeszcze zakończone z uwagi na zaistniałe przeszkody formalnoprawne – informuje Monika Chylaszek-Jarosz z biura prasowego urzędu w Krakowie. Dodaje, że zmiana...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: RENTA PLANISTYCZNA - PRZYDATNE WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
...z wyceną nieruchomości na potrzeby renty planistycznej przydać się może zestaw wyroków Sądu Administracyjnego, które zebrał dr Jan Łopato (stan na dzień 05-09-2009). RENTA PLANISTYCZNA – DYLEMATY WYCENY (WYBRANE) PRZEDMIOT WYCENY: STAN, DATY, CZĘŚCI SKŁADOWE Wyrok z dnia 25 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - II SA/Wr 478/08 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE546BC504 Wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - II OSK 1898/07 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C7757E6965 Wyrok z dnia 15 kwietnia 2008 r.
Źródło: forum.realexperts.pl/viewtopic.php?t=38


Temat: opieka społecna i jej załozenia..., w Moragu
eeWyrok z dnia 16 października 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie I OSK 59/07 1. Rodzinny wywiad środowiskowy stanowi swoiste postępowanie dowodowe. Sporządzany jest on na urzędowym kwestionariuszu i stanowi formę protokołu w rozumieniu art. 67 § 2 pkt 2 i 3 k.p.a., do którego znajdzie zastosowanie art. 68 § 2 k.p.a. Osoby biorące udział w sporządzeniu wywiadu środowiskowego powinny zatem podpisać dokument bezpośrednio po udzieleniu wyjaśnień, a odmowę...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=21747


Temat: wyrok sądowy za budowe toru w Podpolichnie
...właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. Dyspozycja art.5 pkt. 23 tej ustawy definiuje, iż walory krajobrazowe to wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. W wyroku z dnia 7 lipca 2006 r., sygn. akt II OSK 507/06, LEX nr 275511, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie określił, iż w ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody, ale i troska o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury. Natomiast w uzasadnieniu wskazał, iż nie można pominąć, że Wojewoda Łódzki, wydając pozytywne rozstrzygnięcie w kwestii lokalizacji inwestycji, obwarował je jednocześnie...
Źródło: atvkielce.pl/forum/viewtopic.php?t=1086